Algemene Voorwaarden
Webwinkel www.annemarijnindekeuken.nl valt onder de AnnemarijnGroup BV;
Zaadmarkt 86, 7201 DE Zutphen;
E: info@annemarijnindekeuken.nl;
T: +31 (0)6 54 30 84 26;
KvK: 17110681;
BTW: NL8085.53.811.B.01.

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij www.annemarijnindekeuken.nl, hierna aangeduid als de webwinkel, als onderdeel van de Annemarijn Group B.V. als leverancier van producten optreedt.

Aanbiedingen en kortingen
Alle aanbiedingen en acties van de webwinkel zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Kortingen zijn niet van toepassing in combinatie met andere aanbiedingen en acties, reeds gedane bestellingen en/of afgeprijsde artikelen. Zetfouten blijven ten alle tijden voorbehouden. Kortingscodes zijn, indien niet anders aangegeven, maximaal 4 weken geldig.

Koopovereenkomst
De koopovereenkomst tussen de webwinkel en de koper (hierna de klant genoemd) is tot stand gekomen op het moment dat de webwinkel de opdracht heeft bevestigd. De webwinkel behoudt zich het recht voor, artikelen die niet binnen 14 dagen na het tot stand komen van de koopovereenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere klant. Als de webwinkel gebruikmaakt van dit recht wordt er een annulering van de order verzonden naar de klant. Herstel van deze order is dan niet meer mogelijk en alle rechten, zoals kortingen en acties, komen daarmee te vervallen. Verzending van de artikelen geschiedt nadat deze volledig betaald zijn en deze betaling ontvangen is door en zichtbaar is bij de webwinkel.

Factuur en betalingsmogelijkheden
Na bevestiging van de bestelling, ontvangt de klant van de webwinkel via de e-mail een orderbevestiging in de vorm van een factuur. Indien betaalkosten voor een betaalwijze in rekening worden gebracht bij de klant (voor PayPal bijvoorbeeld) is dit in de webwinkel zichtbaar voor de klant bij het maken van een keuze uit de betaalmogelijkheden.
Als de betaling van de order door de webwinkel is ontvangen en zichtbaar is, wordt de bestelling verzonden.

Verzending artikelen
Algemeen
• De webwinkel zorgt voor verzending van de bestelde artikelen. Verzending gebeurt door PostNL of verzending op enige wijze ter keuze van de webwinkel. De kosten van verzending zijn zichtbaar tijdens het plaatsen van een order;
• Indien door, bijvoorbeeld de grootte van de order of het bestelde artikel, meerkosten met betrekking tot de verzending ontstaan, zijn deze voor rekening van de klant en zal de webwinkel deze vooraf melden, voorzien van uitleg;
• Het eigendom van de producten gaat over vanaf het moment van verzending, hetgeen betekent dat de webwinkel niet meer verantwoordelijk is voor gebeurtenissen en/of schade vanaf het moment dat de bestelling aangemeld is bij PostNL of een andere vervoerder;
• Gebruikelijk wordt de bestelling, indien de artikelen voorradig zijn (hetgeen zichtbaar is in de webwinkel), binnen 1 tot 3 dagen verzonden;
• Indien verzending, als de artikelen voorradig zijn, niet binnen 3 dagen mogelijk is, stelt de webwinkel de klant via een e-mail daarvan op de hoogte. De klant heeft dan het recht om zonder opgaaf van redenen de order te annuleren;
• Indien een of meerdere artikelen van de order niet op voorraad zijn, wordt de totale bestelling verzonden als ook de ontbrekende artikelen door de webwinkel bijbesteld en ontvangen zijn. Indien een klant het op voorraad zijnde deel van de order eerder wil ontvangen kan dat in overleg met de webwinkel.
Duurzaam inpakmateriaal
• Onze artikelen worden goed verpakt in stevige dozen. We hergebruiken de door ons ontvangen kartonnen dozen door er met een shredder kartonmatjes van te maken, dit om zo min mogelijk plastic inpakmaterialen te hoeven gebruiken.
Track & trace
• Onze pakketten worden standaard verzonden met een track & trace code en met een automatische gegenereerde e-mail krijgt de klant deze code toegezonden.
Een land komt niet voor op de website:
• In het geval een land niet voorkomt bij de verzendtarieven, kan in de meeste gevallen in overleg het pakket verzonden worden naar de door de klant aan te geven bestemming. De verzendkosten hiervan komen voor rekening van de klant en dienen voor verzending betaald te zijn.
Een onbekende of onverwachte situatie:
• Indien zich een situatie voordoet die niet via een algemeen aanvaarde aanpak op te lossen is, zal in overleg met de klant naar een oplossing gezocht worden. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten zo minimaal mogelijk gehouden worden, maar dat deze wel voor rekening van de klant komen en dat deze voor verzending betaald dienen te zijn.

Retourneren
Artikelen die geretourneerd worden dienen verstuurd te worden naar:
Annemarijn Group B.V.
Zaadmarkt 86
7201 DE Zutphen
Algemeen
• De klant heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren (herroepingsrecht);
• Om gebruik te maken van dit recht kan de klant contact opnemen via het e-mailadres of telefoonnummer van de webwinkel;
• De kosten van het retour zenden zijn altijd voor rekening van de klant;
• Als een pakket door de klant niet aangenomen wordt, komen de voor de verzending naar de klant reeds gemaakte kosten voor rekening van de klant. Deze kosten worden verrekend met het in de procedure genoemd terug te betalen bedrag;
• Voor de verwerking van een retourzending wordt € 6,-- per ontvangen pakket in rekening gebracht bij de klant. Deze verwerkingskosten per retourpakket worden verrekend met het in de procedure genoemd terug te betalen bedrag.
Procedure
• Indien de klant gebruik maakt van dit herroepingsrecht, zal het product na annulering binnen 14 dagen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd dienen te worden;
• Indien de artikelen in de originele staat en verpakking door de webwinkel zijn ontvangen, krijgt de klant het bij de artikelen behorende aankoopbedrag binnen 14 dagen, terugbetaald;
• Als een artikel beschadigd retour wordt ontvangen door de webwinkel, wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald aan de klant. De webwinkel zal in dit geval per e-mail een uitleg met foto naar de klant sturen;
• Bij retournering van de volledige order zal het volledige factuurbedrag, inclusief verzendkosten worden terugbetaald;
• Als een klant een deel van zijn bestelling retourneert, zullen de op de factuur vermelde verzendkosten niet terugbetaald worden;
• Als een deel van de bestelling geretourneerd wordt en de ordergrootte door deze deelretournering zakt onder de portvrije grens voor verzending, zullen de verzendkosten alsnog in rekening gebracht worden en verrekend worden met het terug te betalen bedrag.
Retourneren vanuit een ander land dan Nederland (aanvullende artikelen)
• Alle verzendkosten bij retourzendingen zijn altijd voor rekening van de klant en zal enkel het aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, van de geretourneerde artikelen terugbetaald worden;

Schade
Indien bij de ontvangst van de bestelling door de klant blijkt dat er artikelen van de bestelling beschadigd zijn, dient de webwinkel daarvan binnen 2 dagen op de hoogte gesteld te worden. Tevens dienen binnen 5 dagen foto’s van de verpakking, doos en inhoud, en van de artikelen verzonden te worden naar het e-mailadres van de webwinkel. In overleg met de klant zullen dan de vervolgstappen besproken worden. Uitgangspunt bij dit overleg is dat het eigendom van de bestelling bij aanvang van de verzending overgegaan is naar de klant. Reden om toch overleg te voeren is om te bezien of de schade verhaald kan worden, hierom zijn de foto’s relevant.

Klachtenafhandeling
Uiteraard gaan wij bij de webwinkel uit van tevreden klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar de klant zijn zin zijn gegaan, dan horen wij dit graag. Als klant kunt uw klacht en vragen aan ons kenbaar maken via het e-mailadres of telefoonnummer van de webwinkel. De klant krijgt dan op zo kort mogelijke termijn een antwoord van ons.

Schriftelijk kan de klant de webwinkel bereiken op: Annemarijn Group B.V., Zaadmarkt 86, 7201 DE Zutphen. De afhandeling en bepaling van redelijkheid van een eventuele klacht geschiedt in overleg tussen de webwinkel en de klant.

Wanneer de klant zich beroept op het recht van retour, heeft hij daarop het recht en geldt ook hetgeen vermeld is onder de alinea/paragraaf ‘Retourneren’.

Privacy beleid
De webwinkel garandeert dat al uw gegevens die nodig zijn om uw bestelling optimaal te kunnen verwerken, vertrouwelijk worden behandeld. De webwinkel verkoopt of geeft geen naam, adres en rekeninggegevens aan derden ter beschikking, anders dan nodig voor het verwerken van uw bestelling en betaling.

Copyright
De website van de webwinkel geniet auteursrechtelijke bescherming en voor de webwinkel geldt het Intellectuele Eigendomsrecht (IE).

Het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy voor eigen (privé) gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webwinkel is het niet toegestaan deze site op enigerlei wijze in zijn geheel of delen daarvan te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen, tekst- en/of beeldmateriaal mag niet gekopieerd worden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 AnnemarijnindeKeuken | sitemap | rss